Email: office@emaus.md | Tel: +373.60.595.146 / +373.68.471.670 / +373.79.776.216 / +40.744.848.704

 

Dă-ne un like!
Subscrie la canalul nostru de YouTube

Îndemn la pelerinaj

                  pb     

Sfinţi Români şi de alt Neam

Sfinţi Ocrotitori ai Moldovei

Harta Mănăstirilor din România

Harta Mănăstirilor din Basarabia

Calendar creştin ortodox stil vechi/nou

Calendar creştin ortodox stil nou

Ambasada României

   > Formular viza A, B, C 

   Formular viza A, B, C - completat   

Localităţi din Republica Moldova 

Harta mun. Chişinău

Hartă-calculator distanţe rutiere

Curs şi convector valutar   

Prognoza meteo  

  Skype                     emaus.md

  E-mail      office@emaus.md


Pelerinaje Romania
4-7 august 2017 : Hramuri nemţene /Participarea la hramurile mănăstirilor Neamţ, Sihla şi Sihăstria.Inchinarea si vizitarea mănăstirilor: Miclăuşeni, Războieni, Almaş, Horaiţa, Horăicioara, Agapia Veche, Agapia, Văratic, Boroia, Schitul Vovidenia, Schitul Sf. Daniil Sihastru, Paltin, Petru Vodă.
04 August 2017 - 07 August 2018, pelerinaj Romania,
Pelerinaj (4 zile/3 nopţi) Plecarea din Chişinău, Vineri, 4 august, ora 6.00, de la Monumentul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt din Piaţa Marii Adunări Naţionale. Participare la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de Hramurile Mănăstirilor Neamţ, Sihla şi Sihăstria. Sosirea în Chişinău: luni, 7 august, orele 22-24. Grup de 9/18 pers. Preţul 100 euro/pers. Tel. de contact:(+373) 79.776.216.

ATENŢIE ! Centrul de Pelerinaj EMAUS din motive ce pot ţine de deschiderea vizelor, trecerea vamei, de condiţiile atmosferice, de starea căilor de acces, de anumite sărbători şi de alte situaţii cu neputinţă a fi prevăzute în realitate, îşi rezervă dreptul de a opera modificări în program, fără a afecta structura generală a acestuia. Însă uneori vom fi nevoiţi să schimbăm ordinea şi numărul total a obiectivelor propuse în itenerariul pelerinajului.


 

    IMPRESII din PELERINAJE (click AICI)


CALENADAR ORTODOX 5-7 august 2016

 

5 M Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6 J (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7 V †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)

=============================================================================================

Varianta

 

Ziua 1. IaŞi. Catedrala Moldovei şi Bucovinei. Moaştele Sf. Cuv. Parascheva. Mănăstirea Trei Ierarhi. Moaştele Sf Vasile cel Mare. Mănăstirea Miclăuşeni. Mănăstirea Războieni. Mănăstirea Almaş.

Ziua 2. Sf. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ

Mănăstirea Neamţ:Liturghia de Hram. Schitul Vovidenia. Măn. Paltin. Măn. Petru Vodă (mormântul și chilia păr.Iustin Pârvu), Măn. Horaita. Manastirea Horaicioara. Mănăstirea Boroaia. Vecernia


Ziua 3. Schimbarea la faţă a Domnului nostru IISUS HRISTOS

Măn.Sihlaparticipare la Sf. Liturghie de Hram, Peştera Sf. Teodora de la Sihla. Schitul Sf. Daniil Sihastru- pe jos tur/retur 2,5km (în dependenţă de timp). Mănăstirea Agapia Veche. Mănăstirea Agapia. Mănăstirea Văratec.


Ziua 4. Sf Cuvioasa Teodora de la Sihla

 Măn. Sihăstriaparticipare la Sf. Liturghie de Hram, Chilia părintelui Ilie Cleopa. Mănăstirea Secu Moaştele Sf. Varlaam al Moldovei. Mormântul Sf. Ioan de la Râşca şi Secu. Moaştele Sf. Antim Găină şi Sf.Vichentie Malău.

TÂRGU NEAMŢ: Humuleşti-Casa memorial "Ion Creangă", Cetatea Neamţului,

Zona Neamţului

Este o zonă cu o ofertă turistică variată: doritorii pot escalada Ceahlăul, admira Bicazul, înălţa rugăciuni Domnului în celebre mănăstiri nemţene, vizita cetatea Neamţului şi asculta mândra glăsuire a Pădurii de Argint...

Străbătând oraşul Piatra-Neamţ şi mergând spre nord, ajungem la unul din cele mai vechie aşezăminte monahale ale Moldovei – ctitoria lui Alexandru cel Bun – Bistriţa. Aşezământ monahal de o vechime importantă, necropolă domnească, Bistriţa deţine o valoroasă icoană a Sfintei  Ana dăruită de către Manuel al II-lea împăratul Bizanţului.

Nu  departe, pe culmile împădurite protejate de zidurile de incintă se înalţă sfintele mănăstiri Bisericani şi Pângăraţi. După vizitarea uneia din cele mai pitoreşti zone din România, Cheile Bicazului, pornim spre Durău. Trecând pe valea Izvorului Muntelui, înconjurând lacul Bicaz pe la Poiana Teiului urmărim firul pîrâului Schit. Sub o geană de pădure se risipesc ultimele case din satul Schit, urcăm, şi... se deschide în faţa noastră imaginea unică a Durăului, pe fundalul căreia Ceahlăul se desfăşoară în toată măreţia sa. Muntele,  pe pereţii de piatră al căruia nu se caţără decât floarea de colţ, permite ascensiuni relativ uşoare ce nu impun o pregătire turistică specială. Şi urmând firul legendei aflăm că „piatra nestemată a Moldovei” – e muntele sfânt al dacilor „Kogheonul” – locul unde sălăşluia Zamolxe.

Facem un popas la mănăstirea Petru-Vodă. Înconjurată şi ocrotită de munţii acoperiţi de brazi seculari, pe valea pîrâului Secu, în fermecătoarea singurătate, se înalţă mănăstirea Sihăstria. Mănăstire cu vocaţie apostolică Sihăstria, în secolul XX-ci, a format mai mulţi duhovnici şi preoţi mari. Urcând pe muntele Sihla sub îngrămădirea de stânci descoperim o peşteră – Peştera Sfintei Teodora de la Sihla. De la Sihăstria în jos  valea se lărgeşte, priveliştele devin mai molcome, apele pârăului Secu se liniştesc şi în  minunata  deschidere spre valea Ozanei îşi face apariţia Mănăstirea Secu. Ctitorită de Nestor Ureche (tatăl lui Grigore Ureche), având înfăţişarea unei cetăţi medievale, frumoasa mănăstire e un locaş cu vechi tradiţii cărturăreşti unde s-au format  cărturari mari de talia Sfântului  Mitropolitului Varlaam al Moldovei – autorul Cazaniei.

Cele două Mănăstiri Agapia şi Văratic zidite în mijlocul unor păduri seculare tentează vizitatorul cu pictura executată de Grigorescu şi cu icoanele făcătoare de minuni. După popasul la Agapia ajungem la Târgu-Neamţ, aşezare cu un trecut atât de bogat, pe  care o străjuesc de peste şase veacuri zidurile semeţe ale Cetăţii Neamţ. Acest cuib de vulturi – un adevărat simbol al zbuciumatei şi eroicei noastre istorii crescut parcă din stâncă cu o neştirbită măreţie străjuesc valea Ozanei. Drumul trece prin Humuleştii lui Creangă, unde casa copilăriei, ridicată în 1830 adăposteşte un mic muzeu. Un ultim popas la una din cele mai vechi şi vestite centre de cultură medievală din România încheie traseul Neamţului. Perla acestei zone turistice dominată de diadema strălucitoare a marilor mănăstiri nemţene e Sfânta Mănăstirea Neamţ.Traseul pelerinajului

Preţul: 100 euro/pers. pentru grup format din 9/18 persoane (preţul va fi recalculat la plecare în dependenţă de locurile rămase libere în transport şi căzări).
Alte pelerinaje
Nici o inregistare
Sus

Centrul de Pelerinaj „EMAUS” din cadrul Mitropoliei Basarabiei

 Adresa: str. 31 August 1989, Nr. 161, Chişinău, Republica Moldova, Cod poştal: MD 2004

  (+373) 60.595.146  

  Copyright © 2010. Toate drepturile rezervate. Site-ul a fost lansat oficial la data de 18 octombrie 2010