Email: office@emaus.md | Tel: +373.60.595.146 / +373.68.471.670 / +373.79.776.216 / +40.744.848.704

 

Dă-ne un like!
Subscrie la canalul nostru de YouTube

Îndemn la pelerinaj

                  pb     

Sfinţi Români şi de alt Neam

Sfinţi Ocrotitori ai Moldovei

Harta Mănăstirilor din România

Harta Mănăstirilor din Basarabia

Calendar creştin ortodox stil vechi/nou

Calendar creştin ortodox stil nou

Ambasada României

   > Formular viza A, B, C 

   Formular viza A, B, C - completat   

Localităţi din Republica Moldova 

Harta mun. Chişinău

Hartă-calculator distanţe rutiere

Curs şi convector valutar   

Prognoza meteo  

  Skype                     emaus.md

  E-mail      office@emaus.md


Pelerinaje Romania
2-4 martie 2017> MUNTENIA : Pelerinaj la moastele Sf.Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor, a Sf.Gheorghe de la Cernica, Sf. Calinic de la Cernica, Sf. Grigore Dascălu,Sf.Constantin Vodă Brâncoveanu, Sf Ilie Lăcătuşu. Biserica Dragănescu pictată de Arsenie Boca.
02 Martie 2017 - 04 Martie 2017, pelerinaj Romania,
Pelerinaj (3 zile / 3 nopţi). Plecarea din Chişinău spre Bucureşti: joi, ora 18.00. Traseu: Chisinău - Leuşeni - Huşi - Bârlad - Tecuci - Focşani - Râmnicu Sărat - Buzău - Bucureşti - Chişinău. Întoarcerea la Chişinău: duminica, ora 24.00. Preţul: 105/95/80 E., în care este inclus transport, cazare,2 mese. Telefon de contact: mobil 079.776.216

 


ATENŢIE ! Centrul de Pelerinaj EMAUS din motive ce pot ţine de deschiderea vizelor, trecerea vamei, de condiţiile atmosferice, de starea căilor de acces, de anumite sărbători şi de alte situaţii cu neputinţă a fi prevăzute în realitate, îşi rezervă dreptul de a opera modificări în program, fără a afecta substanţial structura generală a acestuia. Însă uneori vom fi nevoiţi să schimbăm ordinea şi numărul total a obiectivelor propuse în itenerariul pelerinajului.


Bucureşti       

Pentru o plimbare virtuală prin Bucureşti AICI


Ziua 1

Măn.Samurcăseşti-Ciorogârla, participare la  Sf.Liturghie, Biserica Draganescu  pictata de parintele Arsenie Boca, BUCUREŞTI:Biserica Sf.Spiridon cel Nou, Biserica Sf.Gheorghe cel Nou, Biserica Bucur, Catedrala Patriarhală cu Hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Moaştele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi-Ocrotitorul Bucureştilor, Măn.Antim, Măn. Radu Vodă, participare la Vecernie.

Cazare: Măn.Cernica.


Ziua 2

Măn.Cernica: participare la Sf.Liturghie, Moaştele Sf.Calinic de la Cernica, Mormintele lui Gurie Grosu-Mitropolit al Basarabiei, Pr. Dumitru Staniloae, Pan Halippa, Gala Galaction.

BUCUREŞTI: Schitul Darvari - paraclis Patriarhal: participare la Sf. Liturghie, Man.Stavropoles, Muzeul Satului Măn.Plumbuita/Măn.Pasărea, participare la Vecernie. 

Cazare: Măn.Cernica.


Ziua 3, Duminică

Măn.Căldurăşani:Participare la Sf Liturghie, Cimitirul Giuleşti  Măn.Pissiota/Măn. Ghighiu.    

 

 

 

 

 

 

 


11 - 14 aprilie 2013 (4 zile/3 nopti)

11 J †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Post)
12 V †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Post)
13 S Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
14 D †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr. 1

VARIANTA 1  (4 zile/4 nopti)

Ziua 1,  Joi, 11 aprilie, Sf.Ier.Calinic de la Cernica

BUCUREŞTI: Măn.PlumbuitaMăn.Pasărea  Măn.Cernica cu Hramul Sf.Gheorghe, Moaştele Sf.Calinic de la Cernica (participare la Hram), Mormintele lui Gurie Grosu-Mitropolit al Basarabiei, Pr. Dumitru Staniloae, Pan Halippa, Gala Galaction, participare la VecernieMăn.Căldurăşani, Măn. Snagov. 

Cazare: Măn.Cernica.


Ziua 2,  Vineri, 11 aprilie, Sf.Mc.Sava de la Buzau

Biserica Draganescu, Măn.Samurcăseşti-Ciorogârla, participare la  Sf.Liturghie.

BUCUREŞTI: Cimitirul Bellu: Mormintele lui Mihai Eminescu, George Coşbuc, Mihail Sadoveanu, Darvari, paraclis Patriarhal,  Catedrala Patriarhală cu Hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Moaştele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi-Ocrotitorul BucureştilorBisericile: Sf.Gheorghe Nou, Sf.Spiridon, Bucur. Măn. Radu Vodă: participare la Vecernie.

Cazare: Măn.Antim. 


Ziua 3,  Sâmbătă, 12 aprilie

Man.Stavropolios, participare la Sf. LiturghieCasa Poporulu şi/sau Muzeul Satului, Măn.Ţigăneşti,  Măn.PissiotaMăn.Ghighiu participare la Vecernie.

Cazare: Cazare: Măn.Ghighiu.


Ziua 4,  Duminică, Sf.Ier.Pahomie de la Gledin, ep.Romanului

Măn.Ghighiu participare la Sf.Liturghie. Man.Cotesti, Man.Dalhauti.


MITROPOLITUL GURIE GROSU 

Mitropolia Basarabiei (1918-1938) 
(1877-1943)

Odată cu întregirea României, în anul 1918, Mitropolia Basarabiei, cu sediul la Chişinău, a trecut sub conducerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Primul mitropolit al Basarabiei a fost arhiepiscopul Gurie Grosu, născut în judeţul Tighina, în anul 1877. Era un ierarh foarte evlavios şi râvnitor pentru sfintele slujbe, pentru dreapta credinţă şi pentru mărturisirea lui Hristos. De aceea poporul îl iubea foarte mult. Apoi era foarte milostiv, iar în sărbători venea la catedrală pe un asin, precum şi Hristos, când a intrat în Ierusalim. Sfintele slujbe se făceau în catedrală cu mult fast şi întotdeauna dădea cuvânt de învăţătură cu multă înţelepciune. Pentru toate acestea, blândul mitropolit Gurie era iubit de tot poporul.

Însă, în toamna anului 1938, prin lucrarea diavolului, a fost depus din treaptă de regele Carol al II-lea. Iată cum s-a petrecut aceasta. În vara anului 1938, regele şi-a izgonit soţia şi trăia în desfrânare, smintind toată ţara. Venind în vizită oficială la Chişinău, a dorit să asiste într-o Duminică la Sfânta Liturghie din Catedrala mitropolitană. Apoi, intrând regele în biserică cu fiul său, s-a aşezat în jilţul regal, după tradiţie.

În momentul acela, înţeleptul mitropolit Gurie a ieşit din sfântul altar, îmbrăcat în veşminte arhiereşti, şi i-a spus cu glas tare şi cu îndrăzneală regelui: „Măria ta, nu ţi se cuvine să şezi în strana regală! Unde îţi este regina?" În clipa aceea, regele a ieşit din strană, împreună cu fiul său, Mihai, iar mitropolitul a dat binecuvântare de Sfânta Liturghie.

La sfârşitul slujbei, regele cu suita sa a plecat în Capitală şi, după o săptămână, a depus din scaun, prin decret regal, pe blândul mitropolit Gurie, fiind silit să se retragă la Mănăstirea Cernica.

Aici şi-a petrecut ultimii cinci ani de viaţă, continuându-şi aceeaşi nevoinţă din tinereţe, ostenindu-se ziua şi noaptea cu rugăciunea, cu postul, cu tăcerea, cu smerenia şi cugetarea la cele cereşti.

Părăsit de oameni, dar iubit de Hristos, s-a împărtăşit cu Sfintele Taine şi şi-a dat sufletul cu pace în braţele Domnului, la 14 noiembrie, 1943.


Rugăciunea adresată Sfântului Duh - de ÎPS Gurie Grosu

Pneuma

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule,sufletele noastre.

«Această rugăciune o aducem Sfântului Duh, a Treia Persoană a Preasfintei Treimi.

Pe Duhul Sfânt Îl numim:

  1. “Împărat ceresc” , pentru că El este Domnul a toată lumea şi are Scaunul slavei Sale în cer, unde vieţuiesc Sfinţii Îngeri, care totdeauna împlinesc voia Lui; spre cer întoarcem şi noi privirile în vremea rugăciunii, lăsând toate cele pământeşti;

  2. “Mângâietor” , pentru că El mângâie oamenii în nevoi şi în mâhniri, aducându-le bucurie alinătoare;

  3. “Duhul adevărului” , pentru că El, Care şi prin prooroci a grăit, descoperă oamenilor adevărul şi-i învaţă binele şi dreptatea;

  4. “Care pretutindenea eşti” , pentru că El “suflă unde vrea” şi nu este loc unde n-ar fi El;

  5. “[Care] toate le împlineşti” , pentru că El , aflându-se în tot locul, umple cu energiile Sale, cu mulţimea infinită a harurilor, lumea întreagă, plinind tot ceea ce lipseşte;

  6. “Vistier al bunătăţilor” , adică păzitor al comorilor binelui şi izvor a tot ce-i bun;

  7. “Dătător de viaţă” , pentru că El a zidit lumea şi păzeşte viaţa tuturor făpturilor, şi le dăruieşte oamenilor har de sfinţenie;

  8. “Bun” , pentru că el este Bunătatea supremă, şi ne arată nouă mila Sa, necăutând la aceea că noi nu suntem vrednici de ea.

 Lăudând cu asemenea numiri pe Sfântul Duh, Îl rugăm să fie în sufletele noastre, să se sălăşluiască într-însele ca într-un lăcaş al său , să le cureţe de toată spurcăciunea păcatului şi, prin aceasta, să ne mântuiască de veşnica pedeapsă.

Carte de înţelegere a rugăciunilor de toate zilele şi a slujbelor bisericeşti Alcătuirea Înalt Prea Sfinţitului Gurie Grosu, Mitropolitul Basarabiei, adăugită şi actualizată, Editura Christiana, Bucureşti, 2004                                                                            


Traseul pelerinajului

Preţul: 110/100 euro/pers. pentru grup format din 7/18 persoane (preţul va fi recalculat la plecare în dependenţă de locurile rămase libere în transport şi căzări).
Alte pelerinaje
03 Septembrie 2018 - 03 Septembrie 2018, pelerinaj în Romania,
Pelerinaj de 1 zi. Plecarea din Chişinău: Sâmbătă, ora 06.30. Sosirea în Chişinău: Sâmbătă, ora 22.00. Transport: autocar. Traseu: Chisinău - Leuseni - Iaşi - Chşinău. Tarif: 200/250 Lei.
Traseu şi alte detalii ...
Sus

Centrul de Pelerinaj „EMAUS” din cadrul Mitropoliei Basarabiei

 Adresa: str. 31 August 1989, Nr. 161, Chişinău, Republica Moldova, Cod poştal: MD 2004

  (+373) 60.595.146  

  Copyright © 2010. Toate drepturile rezervate. Site-ul a fost lansat oficial la data de 18 octombrie 2010