Email: office@emaus.md | Tel: +373.60.595.146 / +373.68.471.670 / +373.79.776.216 / +40.744.848.704

 

Dă-ne un like!
Subscrie la canalul nostru de YouTube

Îndemn la pelerinaj

                  pb     

Sfinţi Români şi de alt Neam

Sfinţi Ocrotitori ai Moldovei

Harta Mănăstirilor din România

Harta Mănăstirilor din Basarabia

Calendar creştin ortodox stil vechi/nou

Calendar creştin ortodox stil nou

Ambasada României

   > Formular viza A, B, C 

   Formular viza A, B, C - completat   

Localităţi din Republica Moldova 

Harta mun. Chişinău

Hartă-calculator distanţe rutiere

Curs şi convector valutar   

Prognoza meteo  

  Skype                     emaus.md

  E-mail      office@emaus.md


Pelerinaje
2017 > Crăciunul la Putna lui Ștefan cel Mare. Pelerinaj la mănăstirile din Bucovina.
22 Decembrie 2017 - 25 Decembrie 2017, pelerinaj Romania,
Pelerinaj (3 zile/2 nopti) la manastirile din Bucovina. Plecarea din Chişinău, 24 decembrie 2016, ora 6.30, de la Monumentul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt din Piaţa Marii Adunări Naţionale. Participare la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de Naşterea Domnului (Crăciunul) la Mănăstirea Putna. Sosirea la Chişinău: 26 decembrie, ora 22. Traseu > Chişinău - Iaşi - - Suceava - Rădăuţi - Putna - Suceviţa - Voroneţ - Gura Humorului - Iaşi - Chişinău. Transport> microbuz. Grup 9 persoane. Preţul: 60 euro/pers., în care este inclus transport, 3 mese, 2 cazări.tel.079776216

   
   

ATENŢIE ! Centrul de Pelerinaj EMAUS din motive ce pot ţine de deschiderea vizelor, trecerea vamei, de condiţiile atmosferice, de starea căilor de acces, de anumite sărbători şi de alte situaţii cu neputinţă a fi prevăzute în realitate, îşi rezervă dreptul de a opera modificări în program, fără a afecta substanţial structura generală a acestuia. Însă uneori vom fi nevoiţi să schimbăm ordinea şi numărul total a obiectivelor propuse în itenerariul pelerinajului.


  I M P O R T A N T !    

La moment are loc procesul de formare a grupului de pelerini.

Termenul limită de prezentare a documentelor privind solicitarea de viză: 14 decembrie.

După depunerea solicitărilor de viză la Ambasada României, în grup mai pot fi incluse doar persoanele, care deţin cetăţenia română, viză valabilă sau alte documente care le permit să călătorească în România. "Mai presus de tihna noastră stă datoria sfântă de a apăra fiinţa şi neatârnarea ţării noastre". Sf. Ştefan cel Mare, binecredinciosul voievod al Moldovei

Sf. Voievod Ştefan cel Mare > 

Viaţa_şi_nevoinţele Slujba Acatistul/Paraclisul Sfinte_Moaşte Icoane Scrieri Multimedia


Sfinte Ştefane Voievod, apărător al poporului român şi grabmic folositor al tuturor creştinilor, ascultă rugăciunea pe care o înălţăm către tine, noi nevrednicii. Cunoaştem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, Care ţi-a ascultat rugăciunile tale. Drept aceea, te rugăm să ne auzi şi tu pe noi când cerem ajutorul tău.

Ocroteşte bisericile şi mănăstirile în pace, întăreşte credinţa slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile, luminează ocârmuitorii, dă vitejie ostaşilor, iar nouă tuturor luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine în locaşurile cele cereşti să ne bucurăm în vecii vecilor. Amin. 


"În Ştefan cel Mare găsise poporul românesc cea mai deplină şi mai curată icoană a sufletului său: cinstit şi harnic,  răbdător fără să uite şi viteaz fără cruzime, straşnic în mânie şi senin în iertare, răspicat şi cu măsură în grai, gospodar şi iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale".  Nicolae Iorga


Pelerini din Orhei în pelerinaj în Bucovina (1-4 iulie 2010)  

(click AICI pentru poze)        (click AICI pentru articol)

   IMPRESII din PELERINAJE (click AICI)


CALENADAR ORTODOX decembrie 2011   (click AICI)

Harta Mănăstirilor  AICI


Pelerinaj  24-26 decembrie 2016  (3 zile/2 nopți)


Ziua 1, , 24 decembrie

IAŞI: Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, închinare la moaştele Sf. PARASCHEVA - ocrotitoarea Moldovei, mormântul Mitropolitului Iosif Naniescu. Măn.Sf.TREI IERAHI: moaștele Sf.Vasile cel Mare, mormintele Domnitorilor Vasile LUPU, Dimitrie CANTEMIR şi Alexandru Ioan CUZA,  Palatul Culturii, Monumentul lui  ŞTEFAN cel Mare şi Sfânt. Măn.Vorona și/sau Sihăstria Voronei. Moaştele Sf Onufrie de la Vorona. Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava: Moaştele Sf. Ioan cel Nou. RĂDĂUŢI: Catedrala, Măn.Bogdana, Moaştele Sf.LEONTIE, Mormântul şi monumentul lui Bogdan I - întemeietorul Moldovei, Măn.PUTNA - participare la priveghere. 

Cazare: Măn.Putna.


Ziua 225 decembrie, Naşterea Domnului - Crăciunul

Măn.PUTNA: participare la Sf. Liturghie de Crăciun, icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, moaștele Sf.Ghenadie, mormântul Sf.Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, Muzeul, Biserica Dragoş Vodă, Dealul Crucii, Chilia Sf. DANIIL Sihastrul.

Măn.SIHĂSTRIA PUTNEI - moaștele Sfinților Civioși Natan, Sila și Paisie, izvorul cu apă tămăduitoare. 

Cazare: Măn.Putna.


Ziua 326 decembrie

Măn.Suceviţa: participare la Sf. Liturghie.  Măn.Moldoviţa: icoana Maicii Domnului făcătoare de minuniMăn. Voroneţ. Mormântul Sf. Daniil Sihastru. Mănăstirea Humor.

 

  

Arhipelagul mănăstiresc al Bucovinei

Traseul Bucovinei începe cu vizitarea construcţiei militare muşatine – Cetatea de scaun a Sucevei. Cu un trecut glorios, identificându-se cu idealul de independenţă, cetatea adesea era ultimul element de rezistenţă al întregii Moldove. Părăsind zidurile, mărturia unor vremi demult apuse, pornim în căutarea celor mai vechi moaşte de pe teritoriul ţării adăpostite de renumita mănăstire a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. O oprire la muzeul de istorie şi la Biserica Mirăuţilor (prima mitropolie a Moldovei) încheie turul Sucevei.

La câţiva km de oraş ne aşteaptă o mănăstire unică prin proporţii şi unicitatea sa în arta românească. Or, elegantaDragomirnă e o expresie a epocii şi a creatorului său Sf. Anastasie Crimca, Mitropolitul Moldovei. Apoi vizitămBogdana, perla Rădăuţilor, ce veghează somnul primului domnitor al Moldovei, Bogdan I. Ne închinăm la moaştele Sf.Ierarh Leontie de la Rădăuţi şi ne îndreptăm spre „Ierusalimul” neamului românesc, simbolul de neatârnare şi veşnicie, emblemă a unei epoci şi a unei ţări – cea a Moldovei – Sf. Mănăstire Putna. Închinându-ne la mormântul celui pe care nu-l încape o ţară, Sf. Voievod Ştefan cel Mare, urcăm la Sihăstria Putnei şi la peştera duhovnicului său Sf. Daniil Sihastrul.

Vizitarea superbelor mănăstiri cu pictură exterioară, deţinătoare a mărului de aur – distincţie acordată de UNESCO, o începem cu Suceviţa. Ctitoria Movileştilor, mândra Suceviţă, e considerată a fi testamentul artei medievale moldoveneşti. Fiind monumentul cu numărul cel mai mare de imagini religioase din ţară, renume i-a adus celebra „scara virtuţilor” şi icoana făcătoare de minuni. Pe malul pârâului Ciumârna în mijlocul unei pajişti încântătoare se înalţăMoldoviţa lui Petru Rareş. Înaltă şi zveltă, cu un aer de eleganţă îmbinat cu o măreţie şi strălucire proprie datorate atât arhitecturii cât şi picturii exterioare, e una din cele mai reprezentative opere din acele timpuri.

Operă celor trei sfinţi: Ştefan cel Mare, Daniil Sihastrul şi Grigorie Roşca, ctitoria marelui voievod, Capela Sixtină a Moldovei, Voroneţul e o sinteză strălucită de elemente bizantine şi gotice realizată într-o manieră proprie, rezultatul fiind un stil arhitectural aparte – cel moldovenesc. Părăsind ţara fagilor ne îndreptăm spre bătrânul târg al Ieşilor spre a ne închina  moaştelor ocrotitoarei multâncercatei Moldove – Sfintei Parascheva. Un ultim popas la zidurile dăltuite din piatră  a mănăstirii Trei Ierarhi, ctitoria lui Vasile Lupu şi la falnica Mitropolie a Moldovei şi Bucovinei, opera basarabeanului Iosif Năniescu,  încheie acest pelerinaj.


Imn lui Ştefan cel Mare  de Vasile Alecsandri 

cântat la serbarea junimii academice dată în memoria lui Ştefan cel Mare la mănăstirea Putna, în 15/27 august 1871.

1. La poalele Carpaţilor,
Sub vechiul tău mormânt,
Dormi, erou al românilor,
O! Ştefan, erou sfânt!
Ca sentinele falnice
Carpaţii te păzesc
Şi de sublima-ţi glorie
Cu secolii şoptesc.
2. Când tremurau popoarele
Sub aprigii păgâni,
Tu le-apărai cu braţele
Vitejilor români.
Cu drag privindu-ţi patria
Şi moartea cu dispreţ,
Măreţ în sânul luptelor,
Şi-n pace-ai fost măreţ.
3. În cer apune soarele
Stingând razele lui,
Dar într-a noastre suflete
În veci tu nu apui!
Prin negura trecutului,
O! soare-nvingător.
Lumini cu raze splendide,
Prezent şi viitor.
4. În timpul vitejiilor,
Cuprins de-un sacru dor,
Visai unirea Daciei
Cu-o turmă ş-un păstor;
O! mare umbră-eroică,
Priveşte visul tău:
Uniţi suntem în cugete,
Uniţi în Dumnezeu.
5. În poalele Carpaţilor,
La vechiul tău mormânt,
Toţi în genunchi, o! Ştefane,
Depunem jurământ:
"Un gând s-avem în numele
Românului popor,
Aprinşi de-amorul gloriei
Ş-al patriei amor!"


Traseul pelerinajului

Preţul: Preţul: 100 euro/pers., în care este inclus transport, 2 cazări, serviciile ghidului, 3 mese.
Alte pelerinaje
Nici o inregistare
Sus

Centrul de Pelerinaj „EMAUS” din cadrul Mitropoliei Basarabiei

 Adresa: str. 31 August 1989, Nr. 161, Chişinău, Republica Moldova, Cod poştal: MD 2004

  (+373) 60.595.146  

  Copyright © 2010. Toate drepturile rezervate. Site-ul a fost lansat oficial la data de 18 octombrie 2010